• Máy may công nghiệp

  • 0906227736

Máy vắt sổ

Máy vắt sổ cùi trỏ nhỏ 2 kim 5 chỉ, ...

Máy vắt sổ cùi trỏ nhỏ 2 kim 5 chỉ, cắt chỉ tự động bằng hơi ...

Máy vắt sổ cùi trỏ nhỏ 2 kim 5 chỉ, cắt chỉ tự động bằng hơi ESSY ES3216D-03UDT/AK

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ cùi trỏ nhỏ 3 kim 6 chỉ, ...

Máy vắt sổ cùi trỏ nhỏ 3 kim 6 chỉ, cắt chỉ tự động bằng hơi ...

Máy vắt sổ cùi trỏ nhỏ 3 kim 6 chỉ, cắt chỉ tự động bằng hơi ESSY ES3516D-03UDT/AK

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ điện tử ESSY 5214 có bộ hút ...

Máy vắt sổ điện tử mô tơ liền trục ESSY có bộ hút rác tự động

Máy vắt sổ điện tử ESSY 5214 có bộ hút rác điện tử

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ mô tơ liền trục, 2K5C, đầu cao ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy vắt sổ mô tơ liền trục, 2K5C, đầu cao ES958-5D

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ mô tơ liền trục, 2K4C ES747

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy vắt sổ mô tơ liền trục, 2K4C ES747

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ ESSY mô tơ liền trục 2 kim ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy vắt sổ ESSY mô tơ liền trục 2 kim 4 chỉ ES958-4D

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ ESSY đầu cao mô tơ liền trục ...

Mã SP: ES5214D

Máy vắt sổ ESSY đầu cao mô tơ liền trục 2 kim 4 chỉ  ES5214D

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn ...

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn đồng bộ ESSY ES999-514M2-24-DD

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn đồng bộ ES

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn ...

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn đồng bộ ESSY ES999-514M2-24

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn đồng bộ ES

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn ...

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn đồng bộ ESSY ES999-504M2-04

Máy vắt sổ tốc độ cao, cùi chỏ chân bàn đồng bộ ES

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ có bộ tời chun chân bàn đồng ...

Máy vắt sổ có bộ tời chun chân bàn đồng bộ ESSY ES7004LFC

Máy vắt sổ có bộ tời chun chân bàn đồng bộ ESSY ES

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ mô tơ liền trục tốc độ cao ...

Máy vắt sổ mô tơ liền trục tốc độ cao chân bàn đồng bộ ES5204EXT-03/233/KS/DD

Máy vắt sổ mô tơ liền trục tốc độ cao chân bàn đồn

Giá: Liên hệ