• Máy may công nghiệp

  • 0906227736

Cho thuê Máy may

Máy 2 kim trụ, thắt nút ESSY ES9920

Máy 2 kim trụ, thắt nút ESSY /Model :ES9920

Máy 2 kim trụ, thắt nút ESSY ES9920

Giá: Liên hệ

Máy thùa bằng điện tử ESSY ES 1790S

Máy thùa bằng điện tử ESSY ES 1790S

Máy thùa bằng điện tử ESSY ES 1790S

Giá: Liên hệ

Thùa khuy mắt phụng ESSY ES9820

Thùa khuy mắt phụng ESSY ES9820

Thùa khuy mắt phụng ESSY ES9820

Giá: Liên hệ

Máy di bọ điện tử ESSY ES1900ASS

Máy di bọ điện tử ESSY ES1900ASS

 Máy di bọ điện tử ESSY ES1900ASS

Giá: Liên hệ

Máy Kansai form Siruba ESSY ES008-12064P-D

Máy Kansai form SirubaESSY /ES008-12064P-D

Máy Kansai form Siruba ESSY ES008-12064P-D

Giá: Liên hệ

Máy kansai 12 kim ESSY ES1412D

Máy kansai 12 kim ESSY ES1412D

Máy kansai 12 kim ESSY ES1412D

Giá: Liên hệ

Máy chần viền ESSY ES-62G-02MS-4

Máy chần viền ESSY ES-62G-02MS-4

Máy chần viền ESSY ES-62G-02MS-4

Giá: Liên hệ

Máy chần cùi chỏ ESSY ES600-01CB/EUT/DD

ES600-01CB/EUT/DD

Máy chần cùi chỏ ESSY ES600-01CB/EUT/DD

Giá: Liên hệ

Máy cuốn ống 3 kim có bộ trợ lực ESSY ...

Máy cuốn ống 3 kim có bộ trợ lực ESSY ES928D-PL

Giá: Liên hệ

Máy cuốn ống 2 kim ESSY ES927D-PL

Máy cuốn ống 2 kim ESSY ES927D-PL

Máy cuốn ống 2 kim ESSY ES927D-PL

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ điện tử 2K5C ESSY ES3216EX-02/233/KS/DD

Máy vắt sổ điện tử 2K5C ESSY ES3216EX-02/233/KS/DD

Máy vắt sổ điện tử 2K5C ESSY ES3216EX-02/233/KS/DD

Giá: Liên hệ

Máy vắt sổ điện tử ESSY ES757D

Máy vắt sổ điện tử ESSY ES757D

Máy vắt sổ điện tử ESSY ES757D

Giá: Liên hệ