• Máy may công nghiệp

  • 0906227736

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES-9800H-D4/D3
Máy vắt sổ mô tơ liền trục tốc độ cao chân bàn đồng bộ ESSY
Máy đính đỉa tự động ESSY ES-254
Dịch vụ ngành may- Dịch vụ cắt viền - dịch vụ xếp ly vải

0906227736

Products of the day

Máy Ép mex ESSY ES1600FS-2FD

Máy Ép Mex ESSY ES1600FS-FD Model: ES1600FS-FD

Máy Ép mex ESSY ES1600FS-2FD

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy cắt vòng Model ESSY ES-900BK

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy cắt vòng Model ESSY ES-900BK

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES-9800H-D4

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES-9800H-D4

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy 1 kim tay dài thắt nút điện tử ES9956W-D4/PL

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim tay dài thắt nút điện tử  ES9956W-D4/PL

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Danh sách sản phẩm

Máy Ép mex ESSY ES1600FS-2FD

Máy Ép Mex ESSY ES1600FS-FD Model: ES1600FS-FD

Máy Ép mex ESSY ES1600FS-2FD

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy cắt bìa đứng ESSY ES1800-ST/ ES200-ST

Máy cắt bìa đứng ESSY ES1800-ST/ ES200-ST Model: ES1800-ST/ ES200-ST

Máy cắt bìa đứng ESSY ES1800-ST/ ES200-ST

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy thùa cơ mô tơ liền trục ES781D

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy thùa cơ mô tơ liền trục ES781D

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy đính cúc có tiếp cúc tự động ES977MD-1903A

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy đính cúc có tiếp cúc tự động ES977MD-1903A

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy vắt sổ mô tơ liền trục, 2K5C, đầu cao ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy vắt sổ mô tơ liền trục, 2K5C, đầu cao ES958-5D

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy 2 kim móc xích, liền trục, có lô kéo ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim  móc xích, liền trục, có lô kéo vải ES3800-2D

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy cắt vòng Model ESSY ES-1200BK

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy cắt vòng Model ESSY ES-1200BK

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy di bọ điện tử ESSY ES1900ASS chân bàn đồng ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy di bọ điện tử ESSY ES1900ASS chân bàn đồng bộ

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy đính cúc điện tử chân bàn đồng bộ ESSY ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy đính cúc điện tử chân bàn đồng bộ ESSY ES1903A

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ chân bàn đồng ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ chân bàn đồng bộ ESSY ES757

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ