• Máy may công nghiệp

  • 0906227736

Máy 2 kim

Máy 2 kim móc xích, liền trục, có lô kéo ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim  móc xích, liền trục, có lô kéo vải ES3800-2D

Giá: 14.170.000 đ

Máy 2 kim di động, mô tơ liền trục, ổ ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim di động, mô tơ liền trục, ổ to ES875-3D

Giá: 19.400.000 đ

Máy 2 kim di động mô tơ liền trục, ô ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim di động mô tơ liền trục, ô nhỏ ES845-5D

Giá: 18.530.000 đ

Máy 2 kim cố định mô tơ liền trục, ổ ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim cố định mô tơ liền trục, ổ nhỏ ES842-5D

Giá: 15.840.000 đ

Máy 2 kim cố định điện tử, cắt chỉ tự ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim cố định điện tử, cắt chỉ tự động, ổ nhỏ ESSY ES8420D3

Giá: 42.500.000 đ

Máy 2 kim cố định thắt nút mô tơ rời ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim cố định thắt nút mô tơ rời chân bàn đồng

Giá: 42.500.000 đ

Máy 2 kim cố định thắt nút mô tơ rời ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim cố định thắt nút mô tơ rời chân bàn đồng ES845-5

Giá: 14.700.000 đ

Máy 2 kim cơ động thắt nút mô tơ rời ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim cơ động thắt nút mô tơ rời chân bàn đồng ES854-3

Giá: 14.700.000 đ

Máy 2 kim cơ động thắt nút mô tơ rời ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 2 kim cơ động thắt nút mô tơ rời chân bàn đồng

Giá: 19.400.000 đ

Máy 2 kim móc xích, may xén, điện tử, có ...

Máy 2 kim móc xích, may xén, điện tử, có lô chân bộ ES3800-2/PL

Máy 2 kim móc xích, may xén, điện tử, có lô chân b

Giá: Liên hệ

Máy 3 kim móc xích, may xén, điện tử, có ...

Máy 3 kim móc xích, may xén, điện tử, có lô chân bộ ES3800-3/PL

Máy 3 kim móc xích, may xén, điện tử, có lô chân b

Giá: Liên hệ

Máy 2 kim may xén điện tử chân bàn đồng ...

Máy 2 kim may xén điện tử chân bàn đồng bộ ESSY ES7902-DB

Máy 2 kim may xén điện tử chân bàn đồng bộ ESSY ES

Giá: Liên hệ