• Máy may công nghiệp

  • 0906227736

Máy 1 kim

Máy 1 kim điện tử, cắt chỉ nâng CV tự ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim điện tử, cắt chỉ nâng CV tự động, hàng dày ESSY ES9800H-D4

Giá: 9.410.000 đ

Máy 1 kim mô tơ liền trực ESSY ES9800B

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim mô tơ liền trực ESSY ES9800B

Giá: 7.230.000 đ

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES8700H

(Đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES8700H

Giá: 6.540.000 đ

Máy may xén 1 kim điện tử essy 5200D3

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy may xén 1 kim điện tử essy 5200D3

Giá: 12.300.000 đ

Máy 1 kim may đột ES8860

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim may đột ES8860

Giá: 9.790.000 đ

Máy 1 kim may xén, thắt nút ESSY ES7100-D3

(Đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim may xén, thắt nút ESSY ES7100-D3

Giá: 15.480.000 đ

Máy 1 kim, thắt nút ESSY ES9900-D4

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim, thắt nút ESSY ES9900-D4

Giá: 8.730.000 đ

Máy 1 kim điện tử bảng rời chân bàn ...

Máy 1 kim điện tử bảng rời chân bàn đồng bộ ESSY ES-9600 D3/D4

 Máy 1 kim điện tử bảng rời chân bàn đồng bộ ESSY

Giá: Liên hệ

Máy 1 kim móc xích, điện tử, mô tơ liền ...

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim móc xích, điện tử, mô tơ liền trục chân

Giá: 12.520.000 đ

Máy 1 kim điện tử ESSY chân bàn đồng bộ ...

Máy 1 kim điện tử ESSY chân bàn đồng bộ ES7903-D3/D4

Máy 1 kim điện tử ESSY chân bàn đồng bộ ES7903-D3/

Giá: Liên hệ

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES-9800H-D4

(Giá đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES-9800H-D4

Giá: 8.540.000 đ

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES0303CX 12MM

(Đã bao gồm VAT)

Máy 1 kim chân bàn đồng bộ ESSY ES0303CX 12MM

Giá: 8.600.000 đ