Máy kansai 13 kim cắt chỉ tự động bằng hơi ESSY ES008-13032-UTC đồng bộ

Máy kansai 13 kim cắt chỉ tự động bằng hơi ...

Mã SP: ES008-13032-UTC

Giá: Liên hệ

Máy kansai 13 kim cắt chỉ tự động bằng hơi ESSY Model ES008-13032-UTC đồng bộ

Mô tả:
- Máy kan
- Cắt chỉ tự động bằng hơi
- Công suất : 750W
- Tốc độ tối đa: 4.000 SPM

Sản phẩm liên quan

Máy Kansai 33 kim sử dụng chỉ chun ESSY1433PSSM

Máy Kansai 33 kim sử dụng chỉ chun ESSY1433PSSM

Máy Kansai 33 kim sử dụng chỉ chun ESSY1433PSSM

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy Kansai may cạp ESSY 1508 1509

Máy Kansai ESSY may cạp 1508 1509

Máy Kansai may cạp ESSY 1508 1509

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-12032P-VPT

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-12032P-VPT chân bàn đồng bộ

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-12032P-VPT

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04085P-VWL

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04085P-VWL

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04085P-VWL

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04064

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04064

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04064

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04064-254P-

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04064-254P-VSF

Máy Kansai chân bàn đồng bộ ESSY ES008-04064-254P-

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ