• Máy may công nghiệp

  • 0906227736

Máy chần đè cùi chỏ, 3 kim 5 chỉ, cắt chỉ tự động,

Máy chần đè cùi chỏ, 3 kim 5 chỉ, cắt ...

Mã SP: ES600D-01CB-EUT

Giá: Liên hệ

Máy chần đè cùi chỏ, 3 kim 5 chỉ, cắt chỉ tự động ES600D-01CB-EUT chân bàn đồng bộ

Máy chần đè cùi chỏ, 3 kim 5 chỉ, cắt chỉ tự động ESSY ES600D-CB-EUT
Model: ES600D-CB-EUT
Thương hiệu : ESSY
Thông số kỹ thuật :  

Sản phẩm liên quan

Máy chần cùi chỏ ESSY ES600-01D

Máy chần cùi chỏ ESSY ES600-01D

Máy chần cùi chỏ ESSY ES600-01D

PRICE OF THE DAY Liên hệ

Liên hệ

Máy chần đè cùi chỏ nhỏ 3 kim 5 chỉ ...

Máy chần đè cùi chỏ nhỏ 3 kim 5 chỉ ESSY ES264 chân bàn đồng bộ

Máy chần đè cùi chỏ nhỏ 3 kim 5 chỉ ESSY ES264

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ

Máy chần đè đế bằng 3 kim 5 chỉ ESSY ...

Máy chần đè đế bằng 3 kim 5 chỉ ESSY ES500-02BB chân bàn đồng bộ

Máy chần đè đế bằng 3 kim 5 chỉ ESSY ES500-02BB

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ

Máy chần đè đế bằng 3 kim 5 chỉ, có ...

Máy chần đè đế bằng 3 kim 5 chỉ, có bộ cắt chỉ tự động ES500-01CB-PUT-DD

Máy chần đè đế bằng 3 kim 5 chỉ, có bộ cắt chỉ tự

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ

Máy chần đè cùi chỏ, 3 kim 5 chỉ, cắt ...

Máy chần đè cùi chỏ, 3 kim 5 chỉ, cắt chỉ tự động ES600-35BB-EUT-DD chân bàn ...

Máy chần đè cùi chỏ, 3 kim 5 chỉ, cắt chỉ tự động

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ

Máy chần đè cùi chỏ nhỏ 3 kim 5 chỉ ...

Máy chần đè cùi chỏ nhỏ 3 kim 5 chỉ ESSY ES264-01C chân bàn đồng bộ

Máy chần đè cùi chỏ nhỏ 3 kim 5 chỉ ESSY ES264-01C

PRICE OF THE DAY 0 đ

Liên hệ